Služby

KTO SME

Naša spoločnosť ProScience Tech bola založená v roku 2010 majiteľom a konateľom Mgr. Adamom Andráškom, ktorý ju dodnes vedie.

Od založenia sa venujeme budovaniu všeobecných, ako aj vysokošpecializovaných laboratórií. Na základe vášho dopytu a potrieb integrujeme technológie, produkty a súvisiace služby do realizácie komplexných a efektívnych riešení.

Sme presvedčení, že kľúčom k úspechu akejkoľvek práce v laboratóriu je zmysluplne vyladené personálne, procesné a materálové vybavenie. Z vlastných skúseností vieme aké dôležité je mať dobre pripravený základ pracoviska v podobe samotnej budovy či laboratória. Rovnako vnímame aj dôležitosť podporných predprípravných a poinštalačných služieb po odovzdaní pracoviska, ktoré vám zabezpečia neprerušovaný pracovný proces.

NAŠE KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE

PROJEKTY
A ICH UNIKÁTNOSŤ

Navrhujeme riešenia pre zákazníkov s jedinečným spojením našich skúseností, špecifických podmienok projektu a kombinácie technických možností a služieb, ktoré dodávame.

Naša odbornosť a pripravenosť nám umožňujú realizovať unikátne riešenia, dodané aj v striktných časových podmienkach.

KOMPLEXNÉ
INTEGRAČNÉ SLUŽBY

Od založenia firmy sa špecializujeme na integračné riešenia, ktoré zohľadňujú aktuálnu infraštruktúru pracovísk a využíva ich ako základ pre nové riešenia s cieľom dosiahnuť požadovaný stav a otvorenosť pre budúcu rozšíriteľnosť z pohľadu vybavenia a služieb pracovísk.

Všetky naše riešenia vyhovujú aktuálne platným normám a sú pripravené na získanie potrebných akreditácií a certifikátov.

NÁŠ TÍM

Tím v našej spoločnosti je zložený z odborníkov z viacerých oblastí s dlhoročnými skúsenosťami z prostredia akademických a komerčných laboratórií. Či už sú to vedeckí pracovníci či projektoví manažéri, skúsenosti nadobudli pri budovaní a realizácii konkrétnych projektov a dodávok.

Naše know‐how viete úspešne zužitkovať pri riešení jednoduchých, ale aj komplexných požiadaviek, so zámerom naplniť vaše potreby a ciele pre prácu vo vašom laboratóriu.

PONÚKAME KOMPLEXNÉ INTEGRAČNÉ SLUŽBY

NAŠE RIEŠENIA STAVIAME NA:

  • Detailnom poznaní technológií a ich možností

  • Existujúcej infraštruktúry a procesov našich zákazníkov

REALIZUJEME ÚSPEŠNÉ PROJEKTY VIAC AKO 10 ROKOV

Do našich komplexných laboratórnych riešení úspešne prinášame pridanú hodnotu
kompetencie, flexibility a spoľahlivosti už viac ako 10 rokov.

SPOLUPRACOVALI SME NA VÝVOJI CE-IVD CERTIFIKOVANÉHO TESTU NA COVID-19

V spolupráci so slovenskými vedcami a partnermi sme sa podieľali na úspešnom vývoji slovenského diagnostického testu vDetect COVID-19 RT-qPCR na diagnostiku ochorenia COVID-19.